Wspólnota Młodych

 

 

 

 

 

Jesteśmy wspólnotą młodych,
którzy po przyjęciu sakramentu
bierzmowania chcieli nadal,
wśród swoich rówieśników i przyjaciół, kroczyć za Jezusem.
Na spotkaniach poruszamy ważne dla nas tematy.
Stawiamy pytania dotyczące naszej wiary i naszego życia.
Wspólnie szukamy na nie odpowiedzi.

Czytając Słowo Boże i adorując
Najświętszy Sakrament poznajemy Chrystusa, naszego
Przyjaciela i Pana.
To On zaprasza nas, aby jako
Wspólnota być dla innych
i służyć potrzebującym.
Dlatego angażujemy się
w różne formy wolontariatu,
na terenie parafii i za granicą.

Na naszych spotkaniach
nie brak też czasu na
zajęcia integracyjne, planszówki i pizzę.
Wspólna rekreacja pozwala nam poznawać siebie nawzajem
i umacniać braterskie więzi.

 

We wszystkim towarzyszą nam s. Iza Fink i s. Magda Obarska, misjonarki zarażające nas swoją miłością do Jezusa
i misyjnym entuzjazmem. Swoim wsparciem i opieką służy nam również ks. Rafał Wirkus, proboszcz naszej lublewskiej parafii.

Jeśli chcesz podążać z nami śladami Jezusa i pogłębiać swoją wiarę, dołącz do nas!

Spotykamy się w środy od 18:30 do 20:00, w salce parafialnej.

Kontakt: s. Iza 518 152 083