Rodzina Szensztacka

Liga Rodzin Szensztackich – przy parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej istnieje dopiero od 2016 roku. W tej chwili naszą grupę tworzy pięć rodzin. Pochodzimy z różnych parafii diecezji gdańskiej. Staramy się włączać w życie parafii. Corocznie bierzemy udział w rekolekcjach wakacyjnych, październikowym dniu przymierza, dniach skupienia adwentowym i wielkopostnym oraz tradycyjnej corocznej pielgrzymce na Jasną Górę w marcu. Naszym podstawowym zadaniem jest wychowywanie siebie na nowego człowieka, czyli dobrego małżonka, rodzica, pracownika, sąsiada

Założycielem Ruchu był ojciec Józef Kentenich, który 18 października 1914 r. w starej przycmentarnej kapliczce wraz ze swymi wychowankami z seminarium zawarł przymierze miłości z Matką Bożą. Właśnie szczególny kult Maryi czczonej jako Matka Boża Trzykroć Przedziwna jest charakterystyczną cechą Szensztatu. Matka Boża jest Córką Boga OjcaMatką Syna Bożego i Oblubienicą Ducha Świętego, dlatego Trzykroć Przedziwna.

Głównym celem ruchu jest religijne i moralne odnowienie świata przez wychowanie nowego człowieka – wewnętrznie wolnego, odpowiedzialnego za siebie i wspólnotę kościoła oraz żyjącego Ewangelią.

Charakterystyczne rysy duchowości ruchu to:

  • przymierze miłości z Matką Bożą – jest to szczególna umowa małżonków z Matką Bożą, w której zawierzamy siebie i swoje rodziny Maryi oraz prosimy Ją o pomoc w wychowaniu siebie na nowego człowieka;
  • samowychowanie – dążenie do świętości w życiu codziennym;
  • wiara w Opatrzność Bożą – staramy się w każdym wydarzeniu dostrzegać wolę Bożą;
  • sanktuarium – sanktuaria szensztackie, będące kopiami prasanktuarium w Schonstatt, stanowią centra duchowe Ruchu. W Polsce istnieje 6 sanktuariów.

Poza tym członkowie Ruchu zakładają sanktuaria domowe, pełniące niezwykle ważną rolę w duchowej formacji.

Spotkania odbywają się na plebanii raz w miesiącu w każdą trzecią niedzielę miesiąca.

Kręgi rodzin przyjmujących Pielgrzymujące Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

W swym apostolacie Szensztat posługuje się także pielgrzymującymi kapliczkami Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, stanowiącymi minisanktuaria służące wszystkim potrzebującym. Od 1950 roku rozwinęła się charakterystyczna dla ruchu szensztackiego forma ewangelizacji – peregrynacja obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Rozpoczął ją Joao Luiz Pozzobon w Brazylii. Tak, jak kiedyś Maryja zaniosła Jezusa do św. Elżbiety, tak i dzisiaj pragnie nawiedzić nasz dom w swoim wizerunku i przynieść Swojego Syna naszym rodzinom, aby pomóc w trudnej codzienności życia.

Pierwsza kapliczka MTA zaczęła peregrynację w naszej parafii rok temu. Dzisiaj istnieje już sześć kręgów przyjmujących w swoim domu regularnie, co miesiąc – zawsze w tych samych dniach, Kapliczkę Matki Bożej. Jest to około 60 rodzin. Serdecznie zachęcamy kolejne osoby pragnące zaprosić Matkę Bożą Trzykroć Przedziwną do siebie, by zgłosiły się w biurze parafialnym.

Rodziny przyjmujące Pielgrzymujące Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej spotykają się na mszy św. w każdy pierwszy dzień miesiąca. Godzina mszy jest wcześniej ogłaszana w ogłoszeniach parafialnych.

Grupą rodzin szensztackich opiekuje się s. M. Edyta, a osobami przyjmującymi Matkę Bożą Trzykroć Przedziwną – s. M. Katarzyna.