Informacja o uzyskaniu dofinansowania

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn. Renowacja wieży kościelnej wraz z zastosowaniem innowacyjnych technik udostępniania wnętrza w kościele pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Lublewie Gdańskim,
mająca na celu udostępnienie zabytkowego kościoła pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Lublewie Gdańskim
jako obiektu atrakcyjnego turystycznie na obszarze LSR
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.