Aktualności


10.01.2021 r.


28.12.2020 r.


08.11.2020 r.

Nowenna przed uroczystością Chrystusa Króla

 

W dniu 13 listopada ( piątek) rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Chrystusa Króla. Pragniemy przepraszać Boga za wszystkie grzechy mieszkańców naszej parafii i odnowić akt intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w naszych rodzinach i całej parafii, którego dokonamy 22 listopada.

Nowennę przed uroczystością Chrystusa Króla będziemy odmawiać w naszym kościele wg następującego planu:

W dni powszednie oraz niedziele 15.11.2020 r.:
17:00 do 21:00- adoracja Najświętszego Sakramentu
17:15 – różaniec, tajemnice radosne
18:00 – Msza święta
18:45 – różaniec (po Mszy św.), tajemnice bolesne
19:30 – różaniec, tajemnice światła
20:15 – różaniec, tajemnice chwalebne
21:00 – Apel Jasnogórski

W sobotę 14.11. i 21.11.2020 r.
17:30 do 21:00- adoracja Najświętszego Sakramentu
17:45 – różaniec, tajemnice radosne
18:30 – Msza święta
19:15 – różaniec (po Mszy św.), tajemnice bolesne
20:00 – różaniec, tajemnice światła
20:30 – różaniec, tajemnice chwalebne
21:00 – Apel Jasnogórski


30.10.2020 r.

RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA

 

Serdecznie zapraszam w dniach od 1 do 8 listopada (w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych) na wspólny RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA, który jest owocem współpracy wszystkich ludzi dobrej woli. Głównym jego założeniem jest: wspólne działanie środowisk chrześcijańskich, którym leżą na sercu sprawy zadośćuczynienia za błędy przeszłości. 

1. Pragniemy pokutować za wszystkie grzechy aborcji dokonane w Polsce.
2. Prosić dusze czyśćcowe o modlitwę, ofiarowując odpusty
3. Przepraszać dzieci nienarodzone, przyjmować je do naszych rodzin i prosić o modlitwę za nas.

Owocem tej wielkiej modlitwy Polaków może być przywrócenie nadziei, wiary i przyjęcie pokoju Bożego.

Ten RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA będziemy odmawiać w naszym kościele wg następującego planu:

W dni powszednie oraz niedziele 01. i 08.11.2020 r.:
17:00 do 21:00- adoracja Najświętszego Sakramentu
17:15 – różaniec, tajemnice radosne
18:00 – Msza święta
18:45 – różaniec (po Mszy św.), tajemnice bolesne
19:30 – różaniec, tajemnice światła
20:15 – różaniec, tajemnice chwalebne
21:00 – Apel Jasnogórski

W sobotę 7.11.
17:30 do 21:00- adoracja Najświętszego Sakramentu
17:45 – różaniec, tajemnice radosne
18:30 – Msza święta
19:15 – różaniec (po Mszy św.), tajemnice bolesne
20:00 – różaniec, tajemnice światła
20:30 – różaniec, tajemnice chwalebne
21:00 – Apel Jasnogórski

Tych, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli przybyć do kościoła zachęcam do rodzinnego lub indywidualnego odmawiania w dowolnym dla siebie czasie i miejscu.

Wszelkie szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: https://www.rozaniecdogranic.pl/


18.10.2020 r.

Całkowite zawierzenie się Panu Jezusowi przez Maryję.

 

Zachęcam do całkowitego oddania się Panu Jezusowi przez Maryję.
Aby przygotować się do tego duchowo należy wziąć udział w 33 dniowych rekolekcjach
zgodnie z Traktatem św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Rekolekcje można przeżywać w domu wykorzystując do tego przygotowane materiały, dostępne na stronie: https://www.oddanie33.pl/33dni.
Materiały można również otrzymać w zakrystii po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Osoby które rozpoczną rekolekcje w dniu 05.11.2020
będą zawierzać się Panu Jezusowi przez Maryję,
lub odnawiać zawarte wcześniej zawierzenie
w dniu Święta Niepokalanego Poczęcia Maryi
08.12.2020
po Mszach św o godz. 6:30; 12:00; 18:00.
 

ks. Franciszek.

 


31.05.2020 r.

Relikwie św. O. Pio w naszej parafii

Nasza parafia niedługo otrzyma relikwie św. O. Pio, zachęcam do przygotowania na ich przyjęcie. Każdego 10 dnia miesiąca zachęcam do udziału we Mszy św. ku czci O. Pio oraz adoracji Najświętszego Sakramentu.
Chcielibyśmy, aby powstała u nas grupa modlitewna O. Pio. Zapraszam do zgłaszania chęci przynależności dorosłych oraz dzieci i młodzież od 12 roku życia.


30.05.2020 r.

Od dziś nie ma limitu wiernych w kościele

30 maja wchodzi w życie najnowsze rozporządzenie dotyczące obostrzeń związanych z epidemią.
Zgodnie z tym dokumentem w kościołach nie obowiązują już limity wiernych, ale konieczne jest zakrywanie nosa i ust.


05.04.2020 r.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Liturgia domowa

Liturgia domowa

 


27.03.2020 r.

Jak przeżyć Mszę Świętą online i przyjąć Komunię duchową.

 
Jak przeżyć Mszę Świętą online i przyjąć Komunię duchową
 
 


27.03.2020 r.

UZYSKANIE PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH
W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ
Akt żalu doskonałego

Akt żalu doskonałego
 
 


27.03.2020 r.

STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

Dokument komunikatu

 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk-Oliwa
tel. (58) 552-00-51; fax. (58) 552-27-75
e-mail: kuria@diecezja.gda.pl

Gdańsk-Oliwa, dnia 21 marca 2020 r.
Znak: III D – 3/2020
Kurenda nr 5/2020

SŁOWO METROPOLITY GDAŃSKIEGO

Drodzy Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Wierni Archidiecezji Gdańskiej!
.

   Przeżywane przez naszą Ojczyznę i niemal całą wspólnotę ludzką trudne dni epidemii stawiają przed nami niespotykane dotąd wyzwania. Miniona niedziela oraz upływające dni zjednoczyły nas – także w Archidiecezji Gdańskiej – w duchu wzajemnej odpowiedzialności i troski o ludzkie zdrowie, życie i ducha nadziei.
   Serdecznie dziękuję kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim – zwłaszcza Służbie Zdrowia – całej Wspólnocie archidiecezjalnej za podjęcie wielorakich wysiłków, a także za uszanowanie rozporządzeń władz świeckich i kościelnych.
   W związku z trwającym stanem epidemii raz jeszcze pragnę przypomnieć o konieczności ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. Wciąż apeluję – szczególnie do osób starszych – POZOSTAŃMY W DOMU! W duchu miłości bliźniego i w zgodnej opinii ekspertów to najskuteczniejszy sposób na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii. Udzielona przeze mnie dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej zostaje przedłużona. Dotyczy ona wszystkich wiernych Archidiecezji Gdańskiej i osób czasowo przebywających na jej terenie. Korzystających z niej proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła i udział w nabożeństwach transmitowanych w środkach społecznego przekazu. Szczególnie zachęcam do duchowego udziału w Mszy Świętej transmitowanej z własnej parafii. W tej trudnej sytuacji trwajmy w modlitwie prywatnej i rodzinnej w naszych domach w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Nadzwyczajna sytuacja sprzyja też temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej Kościołami domowymi.
   Przed nami kolejne dni zmagań z trudnościami, jakie wynikają z zaistniałego stanu epidemii, dlatego wdzięczny za dotychczasową gorliwą posługę, dalej proszę duszpasterzy, aby trwając przy swoich wspólnotach, w dalszym ciągu umożliwiali wiernym adorację Najświętszego Sakramentu i korzystanie z sakramentu pokuty.
   Trwając na modlitwie prośmy wspólnie o potrzebne siły dla wszystkich Archidiecezjan, o uzdrowienie tak wielu chorych i o łaskę nieba dla zmarłych. Życzliwością i modlitwami obejmijmy także pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy a także władze cywilne i wszystkie służby, które w tych dniach swoją ofiarną pracą zapewniają bezpieczeństwo naszemu społeczeństwu. Polecajmy też Bożej opiece pracowników i wolontariuszy pomagających osobom, które nie mogą wyjść z domu oraz tych, którzy dbają o potrzeby biednych.

Wszystkim z serca błogosławię.

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański
.


 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk-Oliwa
tel. (58) 552-00-51; fax. (58) 552-27-75
e-mail: kuria@diecezja.gda.pl

Gdańsk-Oliwa, dnia 30 sierpnia 2019 r.
Znak: III D 2 – 19/2019

Dokument Rady Stałej KEP – Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców

Oświadczenie rodziców