Aktualności


08.05.2022 r.

 

Pobierz dokument


17.04.2022 r.

Słowo Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego

do wiernych

 

Pobierz dokument


13.03.2022 r.

List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego
w związku z wojną na Ukrainie

 

Pobierz dokument


13.03.2022 r.

Ogłoszenie z Urzędu Gminy dla Parafii

 
„Wielu mieszkańców gminy Kolbudy udzieliło już schronienia przybywającym do naszego kraju, uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy. Serdecznie dziękujemy za okazywaną tak chętnie pomoc i wsparcie.

Sytuacja rozwija się jednak bardzo szybko, a potrzeby systematycznie rosną. Niestety nic nie wskazuje na to, aby
w najbliższym czasie ta trudna sytuacja miała ulec zmianie. Musimy przygotować się na przybycie kolejnych osób
z ogarniętego wojną kraju i wyzwanie zapewnienia im wsparcia przez wiele nadchodzących miesięcy.

Gmina Kolbudy od samego początku konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą włącza się w pomoc uchodźcom. Organizowane są zbiórki, dary przekazywane są najbardziej potrzebującym, nasi mieszkańcy goszczą u siebie rodziny
z Ukrainy, gmina udostępnia tymczasowe miejsca schronienia. Musimy przygotowywać się jednak na kolejne wyzwania, jakie stawiane są samorządom w całym kraju.

W tym celu Gmina Kolbudy przystępuje do tworzenia bazy lokali mieszkalnych, w których – w razie nagłej potrzebie – możliwe będzie zakwaterowanie obywateli Ukrainy. Osoby gotowe na udzielenie takiej pomocy proszone są o wysłanie informacji na adres pomocukrainie@kolbudy.pl Przedstawiciel urzędu gminy wyznaczony do koordynowania akcji skontaktuje się z mieszkańcami którzy prześlą takie zgłoszenie.

Ponadto, informujemy, że w czwartek 17 marca br. o godzinie 18.00 w sali sportowej w szkole w Lublewie Gdańskim odbędzie się spotkanie przedstawicieli samorządu z osobami, które już udzielają pomocy w zakresie zakwaterowania obywateli Ukrainy. Na spotkanie zapraszamy również tych z Państwa, którzy byliby gotowi na udzielenie takiej pomocy w przyszłości. Spotkanie będzie miało charakter informacyjny.”


09.03.2022 r.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

 

JAK WSPIERAĆ PRZYJMOWANYCH UCHODŹCÓW

JAK DORADZAĆ RODZINOM

PRZYJMUJĄCYM UCHODŹCÓW

 

Pobierz dokument


27.02.2022 r.

Apel

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę

 

Pobierz dokument


06.02.2022 r.

Informator Duszpasterski Archidiecezji Gdańskiej

to comiesięczna porcja informacji, propozycji i planów

z życia naszej archidiecezji.

 

Zapraszamy do lektury

 

Aktualny numer – luty 2022


25.12.2021 r.

Slowo do rodzin

 


25.12.2021 r.

Słowo Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego

na Boże Narodzenie A.D. 2021

Slowo Arcybiskupa


05.12.2021 r.

List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego
w związku z rozpoczęciem nowego roku duszpasterskiego

 

„Posłani w pokoju Chrystusa”

Zal. nr 1 – List ks. Arcybiskupa


25.11.2021 r.

Świadectwo z rekolekcji dla bierzmowanych


13.11.2021 r.

List Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC

Metropolity Gdańskiego

na V Światowy Dzień Ubogich

 

 


30.10.2021 r.

Odpust za zmarłych w listopadzie – warunki

 

W bieżącym roku, ze względu na pandemię Covid-19, możliwe będzie uzyskanie odpustu
zupełnego za zmarłych przez cały miesiąc listopad. Obowiązuję te same warunki co
w zeszłym roku:
1. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby
tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie
na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni
listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie
oddzielone.

2. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich
wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz”
i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub
następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień
listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

3. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić
domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach
świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi
wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie
przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe
spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna
i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych
przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory
z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne
modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego
z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia
poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

 


05.09.2021 r.

List biskupów polskich z okazji beatyfikacji
Kard. Stefana Wyszyńskiego i M. Elżbiety Róży Czackiej

 

List do pobrania

 


29.08.2021 r.

Dzień solidarności z Afgańczykami:
niedziela 5 września 2021.

 

W odpowiedzi na wezwanie Papieża Franciszka podjęte przez Biskupów Diecezjalnych 25 sierpnia na Jasnej Górze zwracam się z prośbą, aby Niedziela 5 września była „Dniem Solidarności z Afgańczykami”.
Niech będzie to nasza  modlitwa o pokój oraz wsparcie materialne dla potrzebujących. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na długofalowe wsparcie działań Caritas na rzecz migrantów i uchodźców, zarówno w Polsce i za granicą. We współpracy z Caritas w Pakistanie, kraju, w którym znajduje się największa grupa uchodźców z Afganistanu, rozpocznie się trzymiesięczna interwencja humanitarna natychmiastowej pomocy dla około 1500 rodzin.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o zorganizowanie zbiórki do puszek po każdej Mszy świętej tego dnia we wszystkich parafiach i kościołach rektorskich Archidiecezji Gdańskiej. Z serca dziękując za wszelkie odruchy ludzkiej solidarności. 

/-/ Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC


20.06.2021 r.

Fotorelacja z przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

 


04.04.2021 r.

List rektora KUL na Wielkanoc 2021