Aktualności

W lutym w parafii pw. Św. Floriana w Kolbudach rozpoczynają się dwa kursy Alfa.
Spotkania pierwszego kursu będą w poniedziałki a drugiego we wtorki.

Na wszystkich spotkaniach będzie obecny kapłan.

Zapisy i szczegółowe informacje dotyczące kursów Alfa w Kolbudach są dostępne pod adresem: http://wspolnotakolbudy.pl/