Pielgrzymka do Wilna

Oferta pielgrzymki do Wilna dla wspólnoty Parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Lublewie w 90. rocznicę koronacji Matki Boskiej Ostrobramskiej

 

Termin: 3-7 lipca 2017 r.
Ilość dni: 5
Ilość osób: 40  
Koszt: 800 zł + 25 euro

 

Cena wyjazdu obejmuje:

– przejazd komfortowym autokarem z jednym kierowcą na trasie Lublewo-Wilno i okolice-Lublewo
– 4 noclegi w hotelu 3* w 2,3-osobowych pokojach z łazienkami (5 min. autokarem do centrum Wilna).

– 4 śniadania w hotelu (szwedzki stół) i 4 obiadokolacje w hotelu/na mieście, degustację kibinów
– opiekę przedstawiciela Kresowego Biura Podróży Jerek podczas całego pobytu
– ubezpieczenie kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 Signal Iduna Polska, Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA.

 

*Cena wyjazdu nie obejmuje:
– usługi wileńskiego przewodnika oraz płatnych wstępów (Uniwersytet Wileński, Kościół św. Piotra
i Pawła, Dom św. Faustyny, Muzeum Adama Mickiewicza) – 25 euro/osoby, płatne w dniu wyjazdu

 

Ramowy program

 

Dzień 1. 3 lipca br., poniedziałek

Wyjazd z Lublewa sprzed kościoła, godz. 7.00. Przekroczenie granicy w Ogrodnikach. Przyjazd do Wilna wieczorem. Obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
(prowiant na drogę we własnym zakresie)

 

Dzień 2. 4 lipca br., wtorek

Śniadanie w hotelu. Msza święta w Ostrej Bramie, zwiedzanie Wilna z licencjonowanym przewodnikiem, m.in. Klasztoru Bazylianów (Cela Konrada), Uniwersytetu Wileńskiego, Archikatedry Wileńskiej z kaplicą św. Kazimierza, polskiego Kościoła Ducha Świętego (odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego), Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (w którym znajduje się oryginał „Jezu Ufam Tobie”), , zaułków starego miasta. Obiadokolacja, nocleg w hotelu.
(posiłek w porze obiadowej we własnym zakresie)

 

Dzień 3. 5 lipca br., środa

Śniadanie w hotelu. Zwiedzania Wilna z licencjonowanym przewodnikiem wileńskim cd. m.in. Cmentarza na Rossie (Mauzoleum Marszałka J. Piłsudskiego, groby zasłużonych Polaków), Kościoła św. Piotra i Pawła – perły wileńskiego baroku, domku św. Faustyny na Antokolu. Wizyta w Domu Muzeum Adama Mickiewicza, zwiedzenie Kościoła św. Anny oraz Bernardynów, odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bożego, w miejscu, gdzie w 1934 roku Eugeniusz Kazimirowski namalował, wg wizji św. Faustyny, obraz Jezusa Miłosiernego, spacer po dzielnicy artystów Zarzeczu. Obiadokolacja, nocleg w hotelu.  
(posiłek w porze obiadowej we własnym zakresie)

 

Dzień 4. 6 lipca br., czwartek
Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Zułowa (60 km od Wilna), miejsca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego – oddanie hołdu Marszalkowi w 150.rocznicę jego urodzin. W drodze powrotnej modlitwa w kościółku św. Kazimierza w pobliskiej Powiewiórce – miejsca chrztu Marszałka. Wizyta w podwileńskich Ponarach –  miejscu kaźni ponad 100 tys. osób – obywateli II RP w latach 1941-44 dokonanej przez Niemców i Litwinów. Czas wolny w Wilnie, możliwość zrobienia zakupów w markecie „Akropol”. Obiadokolacja w hotelu, nocleg.

(posiłek w porze obiadowej we własnym zakresie)

 

Dzień 5. 7 lipca br., piątek
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Modlitwa przed wyjazdem w Ostrej Bramie. Wyjazd do Polski. Przejazd  przez Troki – obejrzenie z zewnątrz zamku na jeziorze Galwe, degustacji kibinów (pierogów z kruchego ciasta z nadzieniem z siekanego mięsa) – tradycyjnej potrawy karaimskej. Przekroczenie granicy w Ogrodnikach. Przyjazd późnym wieczorem do Lublewa.
(posiłki na trasie we własnym zakresie)

 

Zapisy

(imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon kontaktowy) i zaliczka w kwocie 300 zł/osoby (słownie: trzysta złotych) do 1 kwietnia br. na konto
PKO BP SA nr 31 1020 1811 0000 0702 0235 8323, Kresowe Biuro Podróży Jerek
z dopiskiem „Lublewo”
Do 1 czerwca br. pozostała kwota 500 zł (słownie: pięćset złotych) na wskazane powyżej konto